นายวิศวะ คงแก้ว   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2552

 

พิธีมอบทุนการศึกษา