นายวิศวะ คงแก้ว   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553