ค้นหาข้อมูล

free counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ปรับปรุง ณ วันที่ 16 มกราคม 2564
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เอกสารแนบ
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เอกสารแนบ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เอกสารแนบ
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เอกสารแนบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช อำเภอช้างกลาง จังหมดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เอกสารแนบ
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เอกสารแนบ
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการซ่อมบำรุงช่วงล่างเครื่องจักรกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เอกสารแนบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เอกสารแนบ
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการซ่อมบำรุงช่วงล่างเครื่องจักรกลเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เอกสารแนบ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เอกสารแนบ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เอกสารแนบ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เอกสารแนบ
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เลขที่ 244 หมู่ที่ 7 ตำบลช้างกลาง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทร : 0-7544-5734, โทรสาร : 0-7544-5735, 
E-mail Address : nkatc@svia.ac.th

<**ข่าวสารน่ารู้**>
 
 
 
 
 
<**โทรทัศน์**>
      
      
      
      
      
<**รับ - ส่ง E-mail**>
 hotmail
 thaimail
 yahoo
 chaiyo
                                                          

.::ประมวลภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทางด้านการเกษตร::..::เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ.:: .::เปิดโอกาสให้บุคคลได้ฝึกฝนในสิ่งที่ตนถนัดและสนใจ เพื่อพัฒนาให้บรรลุขีดความสามารถสูงสุดของตน.:: www.nkatc.ac.th