ค้นหาข้อมูล

free counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ปรับปรุง ณ วันที่ 16 มกราคม 2564
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 เอกสารแนบ คลิก สมัครสอบออนไลน์
ประกาศ เรื่องการรับบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (พืชศาสตร์) ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 เอกสารแนบ
ประกาศครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ พร้อมหลังคาโดยสารและที่นั่ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครศรีธรรมราช ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เอกสารแนบ
ประกาศชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องฝึกอบรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมยางพารา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครศรีธรรมราช ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เอกสารแนบ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เอกสารแนบ
ประกาศคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยื่นเอกสารกลับวิทยาลัย ลงวันที่ 15ธันวาคม 2563 เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2 เอกสารแนบ3
เอกสารรับฟังความคิดเห็น ร่าง TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยื่นเอกสารกลับวิทยาลัย ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2 เอกสารแนบ3
ประกาศชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 13 พฤศจิกายน 2563 เอกสารแนบ
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้างประจำปีการศึกษา 2563 30กันยายน 2563 เอกสารแนบ
ประกาศเรื่องการรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานประจำงานฟาร์ม 2563 30 กันยายน 2563 เอกสารแนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้างประจำปีการศึกษา 2563 25กันยายน 2563 เอกสารแนบ
ประกาศเรื่องการรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้างประจำปีการศึกษา 2563 10 กันยายน 2563 เอกสารแนบ
ประกาศเรื่องการรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 2 กรกฎาคม 2563 เอกสารแนบ เอกสารแนบ
ประกาศกำหนดปฐมนิเทศ และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เอกสารแนบ1 เอกสารแนบ2 8 พฤษภาคม 2563
เอกสารเผยแพร่ จัดซื้อ ครุภัณฑ์โดยการประกาศเชิญชวนในระบบ E Bidding 19 มีนาคม 2563
1. ชุดปฏิบัติการเคมี
เอกสารแนบ เอกสารแนบ
2. ชุดปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เอกสารแนบ เอกสารแนบ
3. ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาประมง เอกสารแนบ เอกสารแนบ
4. ชุดออกแบบผลิตัณฑ์ เอกสารแนบ เอกสารแนบ
เอกสารเผยแพร่ จัดซื้อ ครุภัณฑ์โดยการประกาศเชิญชวนในระบบ E Bidding 17 มีนาคม 2563
1. ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์คุณาพและกายภาพชีววัสดุ
เอกสารแนบ เอกสารแนบ
2. ชุดห้องประชุม สำนักงานให้คำปรึกษา เอกสารแนบ เอกสารแนบ
 
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

จัดทำโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เลขที่ 244 หมู่ที่ 7 ตำบลช้างกลาง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทร : 0-7544-5734, โทรสาร : 0-7544-5735, 
E-mail Address : nkatc@svia.ac.th

<**ข่าวสารน่ารู้**>
 
 
 
 
 
<**โทรทัศน์**>
      
      
      
      
      
<**รับ - ส่ง E-mail**>
 hotmail
 thaimail
 yahoo
 chaiyo
                                                          

.::ประมวลภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทางด้านการเกษตร::..::เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ.:: .::เปิดโอกาสให้บุคคลได้ฝึกฝนในสิ่งที่ตนถนัดและสนใจ เพื่อพัฒนาให้บรรลุขีดความสามารถสูงสุดของตน.:: www.nkatc.ac.th