ข้อมูลงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานโรงเรีอนระบบปิดคอกสุกร
ข้อมูลงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อมูลงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2559
ข้อมูลงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2558
ข้อมูลงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูลงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2556
ข้อมูลงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2555
ข้อมูลงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2554
ข้อมูลงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2553
ข้อมูลงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2552
ข้อมูลงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2551