ข้อมูลตลาดแรงงานประจำปีการศึกษา 2562
ข้อมูลสถานประกอบการประจำปีการศึกษา 2562
ข้อมูลตลาดแรงงานประจำปีการศึกษา 2561
ข้อมูลสถานประกอบการประจำปีการศึกษา 2561
ข้อมูลตลาดแรงงานประจำปีการศึกษา 2560
ข้อมูลตลาดแรงงานประจำปีการศึกษา 2559
ข้อมูลตลาดแรงงานประจำปีการศึกษา 2558
ข้อมูลตลาดแรงงานประจำปีการศึกษา 2557
ข้อมูลตลาดแรงงานประจำปีการศึกษา 2556
ข้อมูลตลาดแรงงานประจำปีการศึกษา 2555
ข้อมูลตลาดแรงงานประจำปีการศึกษา 2554
ข้อมูลตลาดแรงงานประจำปีการศึกษา 2553
ข้อมูลตลาดแรงงานประจำปีการศึกษา 2552
ข้อมูลตลาดแรงงานประจำปีการศึกษา 2551
ข้อมูลตลาดแรงงานประจำปีการศึกษา 2550